NuGet Package Microsoft ASP.NET Web API 2.2 Self Host - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Web API Self Host.

Info

Version: 5.2.9
Author(s): Microsoft
Last Update: Tuesday, May 31, 2022
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: https://www.asp.net/web-api
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost.cs
paket add Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost.cs
Microsoft.AspNet.WebApi.SelfHost.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

6

days-since-last-release

75