NuGet Package Microsoft ASP.NET Web API SignalR – české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Web API SignalR.

Info

Version: 5.0.0-rc1
Author(s): Microsoft
Last Update: Friday, August 23, 2013
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://www.asp.net/web-api
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.WebApi.SignalR.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.SignalR.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.WebApi.SignalR.cs
paket add Microsoft.AspNet.WebApi.SignalR.cs
Microsoft.AspNet.WebApi.SignalR.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

0

days-since-last-release

2420