NuGet Package Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v1-3 - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Web API OData.

Info

Version: 5.7.0
Author(s): Microsoft
Last Update: Friday, August 21, 2015
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://odata.github.io/
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs
paket add Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs
Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

5

days-since-last-release

1744