NuGet Package Microsoft ASP.NET Razor – české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Razor.

Info

Version: 3.2.7
Author(s): Microsoft
Last Update: Thursday, November 29, 2018
.NET Fiddle: Online Example
Project Url: https://www.asp.net/web-pages
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Razor.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.Razor.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.Razor.cs
paket add Microsoft.AspNet.Razor.cs
Microsoft.AspNet.Razor.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

6

days-since-last-release

936