NuGet Package Microsoft DotNetOpenAuth ASP.NET Membership - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET DotNetOpen Membership.

Info

Version: 2.0.1
Author(s): Microsoft
Last Update: Wednesday, April 2, 2014
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://www.asp.net/
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.cs
paket add Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.cs
Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

1

days-since-last-release

3051