NuGet Package Grid Mata v 2

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0
Windows form uygulamaları için özelleştirilmiş datagridview bileşenidir.

Datagird bileşenine IQueryable<T> türünde gönderdiğiniz tablo ve sorgularınız için listeleme yapar. Listeleme sonucunda gelen kayıtlar için ;
Kolon göster/gizle,
Kolona göre Like filtresi yap,
Kayıt sayısını göster,
Listelenen kaydı Excele aktar,
Girilen parametrelere göre renklendirme yap....
işlevlerini görür.
Ayrıca çoklu seçime göre filtreleme işlemi yapar...

Info

Version: 2.0.0.4
Author(s): sselvitop
Last Update: Monday, December 18, 2017
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://www.matatek.com
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Grid_Mata


Install
Install-Package Grid_Mata
dotnet add package Grid_Mata
paket add Grid_Mata
Grid_Mata Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

.8

avg-downloads-per-day

1

days-since-last-release

1374