NuGet Package XmlDataImport

XmlDataImport kjører test data inn i en SQL Server eller Oracle databaser for datadreven automatiske tester.

Verktøyet kan brukes enten fra kommandolinje eller inn i en automatiserte test.

Info

Version: 1.5.0
Author(s): James Westfall
Last Update: Thursday, February 14, 2019
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: https://github.com/Utdanningsdirektoratet/xmldataimport
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/XmlDataImport


Install
Install-Package XmlDataImport
dotnet add package XmlDataImport
paket add XmlDataImport
XmlDataImport Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

.8

avg-downloads-per-day

4

days-since-last-release

788