OPF.MessageBroker

Klientbibliotek for å publisere og lytte til meldinger på OPF's meldingskø.

Info

Version: 1.0.99
Author(s): OPF
Last Update: Monday, May 14, 2018
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/OPF.MessageBroker


Install
Install-Package OPF.MessageBroker
dotnet add package Z.EntityFramework.Plus.EF6
paket add OPF.MessageBroker
OPF.MessageBroker Download (Unzip the "nupkg" after downloading)

STATS

must-have-score

.6

avg-downloads-per-day

19

days-since-last-release

213