NuGet Package Microsoft .NET Framework 4 HTTP Client Libraries - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro Microsoft .NET Framework 4 HTTP Client Libraries.

Info

Version: 2.0.20710.0
Author(s): Microsoft
Last Update: Saturday, August 11, 2012
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://www.asp.net/web-api
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Http.cs


Install
Install-Package Microsoft.Net.Http.cs
dotnet add package Microsoft.Net.Http.cs
paket add Microsoft.Net.Http.cs
Microsoft.Net.Http.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)

STATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

1

days-since-last-release

3000