NuGet Package Microsoft ASP.NET Universal Providers Core Libraries - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Universal Providers Core Libraries.

Info

Version: 2.0.0
Author(s): Microsoft
Last Update: Friday, December 6, 2013
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Providers.Core.cs


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.Providers.Core.cs
dotnet add package Microsoft.AspNet.Providers.Core.cs
paket add Microsoft.AspNet.Providers.Core.cs
Microsoft.AspNet.Providers.Core.cs Download (Unzip the "nupkg" after downloading)

STATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

1

days-since-last-release

2511