NuGet Package Fælles Medicinkort: dosis-til-tekst wrapper for .NET

Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv.

korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper.

Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.

Info

Version: 1.0.6
Author(s): faellesmedicinkort
Last Update: Tuesday, April 13, 2021
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/FMKDosisTilTekstWrapper


Install
Install-Package FMKDosisTilTekstWrapper
dotnet add package FMKDosisTilTekstWrapper
paket add FMKDosisTilTekstWrapper
FMKDosisTilTekstWrapper Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

1.3

avg-downloads-per-day

6

days-since-last-release

488