NuGet Package Digipost Signature Api Client Portal

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet.

Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Info

Version: 9.0.0
Author(s): Digipost AS
Last Update: Thursday, January 6, 2022
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: https://github.com/digipost/signature-api-client-dotnet/
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Digipost.Signature.Api.Client.Portal


Install
Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Portal
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Portal
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Portal
Digipost.Signature.Api.Client.Portal Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

3.1

avg-downloads-per-day

17

days-since-last-release

18