Top 20 NuGet Packages depending on NRV2E

Total dependencies: 1

Dekoder kodu Aztec2D z Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu. Polish Vehicle Registration Certificate decoder from Aztec2D barcode data.