Top 20 NuGet packages for aspnet

Microsoft.AspNet.WebApi.OData.cs icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v1-3 - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.de icon

Deutsche Ressourcen für Microsoft ASP.NET Web API 2.2 für OData v1-3

Dieses Paket enthält die deutschen Satellitenassemblys für ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.it icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 per OData v1-3 - Risorse per l'italiano

Il pacchetto contiene gli assembly satellite di ASP.NET Web API OData per l'italiano.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.ja icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v1-3 日本語リソース

このパッケージには、ASP.NET Web API OData の日本語サテライト アセンブリが含まれています。

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.ko icon

OData v1-3용 Microsoft ASP.NET Web API 2.2 한국어 리소스

이 패키지에는 ASP.NET Web API OData용 한국어 위성 어셈블리가 포함되어 있습니다.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.pl icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v1-3 — zasoby dla języka polskiego

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące pakietu ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.pt-br icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 para recursos de Português do Brasil do OData v1-3

Este pacote contém os assemblies satélite de Português do Brasil do ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.ru icon

Русские ресурсы Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v1-3

Этот пакет содержит русские вспомогательные сборки для ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.tr icon

OData v1-3 Türkçe Kaynaklar için Microsoft ASP.NET Web API 2.2

Bu paket ASP.NET Web API OData için Türkçe uydu derlemelerini içerir.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.WebApi.OData.fr icon

Ressources en français Microsoft ASP.NET Web API 2.2 pour OData v1-3

Ce package contient les assemblys satellites en français pour ASP.NET Web API OData.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.zh-Hant icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0 繁體中文 資源

此套件包含適用於 ASP.NET Web API for OData v4.0 的 繁體中文 附屬組件。

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.zh-Hans icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0 简体中文资源

此程序包包含适用于 ASP.NET Web API for OData v4.0 的简体中文附属程序集。

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.tr icon

OData v4.0 için Microsoft ASP.NET Web API 2.2 için Türkçe Kaynakları

Bu paket OData v4.0 için ASP.NET Web API'sinin Türkçe uydu derlemelerini içerir.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.ru icon

Русские ресурсы Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0

Этот пакет содержит русские вспомогательные сборки для ASP.NET Web API for OData v4.0.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.pt-br icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 para recursos de Português do Brasil do OData v4.0

Este pacote contém assemblies de satélite de Português do Brasil para a ASP.NET Web API do OData v4.0.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.pl icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0 — zasoby dla języka polskiego

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące produktu ASP.NET Web API for OData v4.0.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.ko icon

OData v4.0용 Microsoft ASP.NET Web API 2.2 한국어 리소스

이 패키지에는 OData v4.0용 ASP.NET Web API에 대한 한국어 위성 어셈블리가 포함되어 있습니다.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.ja icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0 日本語リソース

このパッケージには、ASP.NET Web API for OData v4.0 の日本語サテライト アセンブリが含まれています。

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.it icon

Microsoft ASP.NET Web API 2.2 for OData v4.0 - Risorse per l'italiano

Il pacchetto contiene gli assembly satellite di ASP.NET Web API for OData v4.0 per l'italiano.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 8/21/2015 | v 5.7.0


Microsoft.AspNet.OData.fr icon

Ressources en français Microsoft ASP.NET Web API 2.2 pour OData v4.0

Ce package contient les assemblys satellites en français pour ASP.NET Web API pour OData v4.0.

vote Vote for this package

Score: -1.4 | votes (0) | comments (0) | 9/18/2015 | v 5.7.0