Top 20 NuGet geolite Packages

A Helper module to simplify using the free MaxMind GeoIP database using the MaxMind API and caching the files from the CDN of MaxMind Simple demo: var ip = "213.140.15.197"; var city = FreeGeoIP2.FindCityOrDefault(ip); var country = FreeGeoIP2.FindCountryOrDefault(ip); var asn = FreeGeoIP2.FindAsnO...