Top 20 NuGet fmk Packages

Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv. korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper. Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.
Udviklet af Digital Sundhed og pakket til NuGet af XMedicus Systems ApS