Top 20 NuGet packages for Microsoft

Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.pl icon

Zasoby dla języka polskiego dotyczące produktu Microsoft DotNetOpenAuth ASP.NET Membership

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące produktu ASP.NET DotNetOpen Membership.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/24/2015 | v 2.0.1


Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.pt-br icon

Recursos Português-BR de Microsoft DotNetOpenAuth ASP.NET Membership

Este pacote contém os assemblies satélite Português-BR para ASP.NET DotNetOpen Membership.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/23/2015 | v 2.0.1


Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.tr icon

Microsoft DotNetOpenAuth ASP.NET Membership Türkçe Kaynakları

Bu paket, ASP.NET DotNetOpen Membership için Türkçe uydu derlemelerini içerir.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 8/14/2015 | v 2.0.1


Microsoft.AspNet.Web.Optimization.es icon

Recursos en español para Microsoft ASP.NET Web Optimization

Este paquete contiene los ensamblados satélites en español para ASP.NET Web Optimization.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 10/5/2015 | v 1.1.3


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.cs icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration - české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.de icon

Deutsche Ressourcen für Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Dieses Paket enthält die deutschen Satellitenassemblys für Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.es icon

Recursos en español para Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Este paquete contiene los ensamblados satélites en español para ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.fr icon

Ressources en français pour Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Ce package inclut les assemblys satellites Français pour ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.it icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration - Risorse per l'italiano

Il pacchetto contiene gli assembly satellite di ASP.NET Web Pages 2 Administration per l'italiano.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.ja icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration 日本語 リソース

このパッケージには、ASP.NET Web Pages 2 Administration の 日本語 サテライト アセンブリが含まれています。

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.ko icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration 한국어 리소스

이 패키지에는 ASP.NET Web Pages 2 Administration용 한국어 위성 어셈블리가 포함되어 있습니다.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.pl icon

Zasoby dla języka polskiego dotyczące produktu Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące produktu ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.pt-br icon

Recursos Português-BR de Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Este pacote contém os assemblies satélite em português para o ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.ru icon

Русские ресурсы Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration

Этот пакет содержит русские вспомогательные сборки для ASP.NET Web Pages 2 Administration.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.tr icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration Türkçe Kaynakları

Bu paket, ASP.NET Web Pages 2 Administration için Türkçe yardımcı derlemeleri içerir.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.zh-Hans icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration 简体中文 资源

此程序包包含 ASP.NET Web Pages 2 Administration 的 简体中文 附属程序集。

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 5/1/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.WebPages.Administration.zh-Hant icon

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Administration 繁體中文資源

此套件包含 ASP.NET Web Pages 2 Administration 的 繁體中文 附屬組件。

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 4/29/2015 | v 2.0.30506.0


Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Core.pl icon

Microsoft ASP.NET Friendly URLs — zasoby dla języka polskiego

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące produktu ASP.NET Friendly URLs.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 5/4/2015 | v 1.0.2


Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Core.pt-br icon

Recursos do Português Brasileiro do Microsoft ASP.NET Friendly URLs

Este pacote contém os assemblies satélite do Português Brasileiro para ASP.NET Friendly URLs.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 8/14/2015 | v 1.0.2


Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Core.ru icon

Русские ресурсы Microsoft ASP.NET Friendly URLs

Этот пакет содержит русские вспомогательные сборки для ASP.NET Friendly URLs.

vote Vote for this package

Score: -1 | votes (0) | comments (0) | 8/14/2015 | v 1.0.2