Packages that depend on Common.Logging

Total dependencies: 556
JSNLog icon

JSNLog - JavaScript Logging Package

JavaScript logging package that lets you log exceptions, AJAX timeouts and other client side events in your server side log.

vote Vote for this package

Score: 7.7 | votes (1) | comments (0) | 6/11/2017 | v 2.24.0


Autofac.Extras.Quartz icon

Autofac.Extras.Quartz

Autofac integration for Quartz.Net

vote Vote for this package

Score: 6.8 | votes (1) | comments (0) | 5/5/2017 | v 3.4.0


CouchbaseNetClient icon

Couchbase SDK 2.4

The Couchbase authored new and improved client for .NET based languages! Package supports both .NET Core and Full Frameworks 4.5 and greater.

vote Vote for this package

Score: 6.4 | votes (0) | comments (0) | 6/6/2017 | v 2.4.6


Quartz icon

Quartz.NET

Quartz.NET Scheduling Framework for .NET Platform

vote Vote for this package

Score: 6.2 | votes (2) | comments (0) | 2/18/2017 | v 2.5.0


BetterCms.Core icon

BetterCms.Core

Core functionality of the publishing focused and developer friendly .NET Open source CMS.

vote Vote for this package

Score: 6.1 | votes (0) | comments (0) | 6/20/2017 | v 2.0.8


BetterCms.Module.Api icon

BetterCms.Module.Api

API module for BetterCMS. Better CMS is publishing focused and developer friendly .NET Open source CMS.

vote Vote for this package

Score: 6 | votes (0) | comments (0) | 6/20/2017 | v 2.0.8


JSNLog.Elmah icon

JSNLog.Elmah - JavaScript Logging for Elmah

Log JavaScript errors and other client side events in your Elmah server side log. Installs JSNLog and configures it for use with Elmah. Use with ASP.NET 4.x.

vote Vote for this package

Score: 5.8 | votes (0) | comments (0) | 6/11/2017 | v 2.24.0


Qart.Testing icon

Qart.Testing

Test system

vote Vote for this package

Score: 5.4 | votes (0) | comments (0) | 5/13/2017 | v 1.0.0.151


digipost-api-client icon

digipost-api-client

Klientbibliotek for integrasjon mot Digipost REST-API.

vote Vote for this package

Score: 5.4 | votes (0) | comments (0) | 3/24/2017 | v 8.0.0


Highway.Data.EntityFramework icon

Highway.Data.EntityFramework

The fastest and smoothest way to great architecture

vote Vote for this package

Score: 5.4 | votes (2) | comments (0) | 7/12/2016 | v 6.0.6.0


Spring.Data icon

Spring.Data

Interfaces and classes that provide Data access support in Spring.Net

vote Vote for this package

Score: 5.3 | votes (0) | comments (0) | 9/21/2015 | v 2.0.1


Linq2Couchbase icon

The official Linq provider for Couchbase N1QL

The official Language Integrated Query (LINQ) provider for querying Couchbase Server with N1QL using the Couchbase .NET 2.2 SDK.

vote Vote for this package

Score: 5.2 | votes (0) | comments (0) | 6/2/2017 | v 1.3.2


Topshelf.Quartz icon

Topshelf.Quartz

Topshelf.Quartz provides extensions to schedule Quartz jobs along with your service class.

vote Vote for this package

Score: 5.1 | votes (0) | comments (0) | 9/21/2015 | v 0.4.0.1


Qart.CyberTester icon

Qart.CyberTester

Qart CyberTester

vote Vote for this package

Score: 5.1 | votes (0) | comments (0) | 5/13/2017 | v 1.0.0.151


Eventful icon

Eventful

An EventSourcing library

vote Vote for this package

Score: 5.1 | votes (0) | comments (0) | 10/8/2015 | v 0.0.1.190


Common.Logging.NLog41 icon

Common.Logging.NLog41

Common.Logging library bindings for NLog 4.1 logging framework.

vote Vote for this package

Score: 5 | votes (0) | comments (0) | 11/14/2015 | v 3.3.1


XAct.Scheduling.Quartz icon

XAct.Scheduling.Quartz

An XActLib assembly: an implementation of XAct.Scheduling, using the Quartz.NET library.

vote Vote for this package

Score: 5 | votes (0) | comments (0) | 2/9/2017 | v 1.1.17040.3290


Octgn.Site.Api icon

Octgn.Site.Api

Octgn.Site.Api

vote Vote for this package

Score: 5 | votes (0) | comments (0) | 5/4/2017 | v 1.0.1.222


digipost-signature-api-client icon

digipost-signature-api-client

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

vote Vote for this package

Score: 5 | votes (0) | comments (0) | 4/5/2017 | v 3.0.1


eXpandJobSchedulerJobs icon

DevExpress eXpandFramework JobScheduler Jobs Module

JobScheduler Jobs Module / eXpandFramework. To debug in VS enable Source Server support under Tools/Options/Debugging.

vote Vote for this package

Score: 5 | votes (0) | comments (0) | 6/22/2017 | v 17.1.3.8